Utveckla din verksamhet med idioma

Du får provision på vartenda översatt ord i dina kunders CMS-system
Smarta språklösningar

Förklaring av Stream Translation API™?

Stream Translation API™ integrerar översättningsofferter och -beställningar i din kunds CMS-system, webbplats och andra dokumentsystem.

Lösningen ger direkttillgång till professionell facköversättning på mer än 70 språk, inklusive offerter med detaljerat pris och leveranstid innan man utför en beställning.

Enkelt och praktiskt

Detta API eliminerar behovet för export av webbtext till externa filformat. Vår lösning skickar texten som kunden behöver översätta direkt till idiomas översättningsplattform. När översättningen är klar, skickas den tillbaka till kunden och rakt in i hans CMS-system.

Detta API är unikt eftersom det också omfattar ett korrekturläsningsmoment innan texten publiceras för att säkerställa att innehållet är felfritt.

API-fördelar

Vi vill säkerställa att den översatta texten är felfri. Därför har vi byggt in ett korrekturläsningsmoment i översättningscykeln. Innan text publiceras kan den skickas på gratis granskning hos våra infödda facköversättare exakt som den visas på dina webbsidor. De korrigerar och kommenterar då ev. text- och layout-missar. Om text behöver ändras uppdateras innehållet på din sajt automatiskt. Om illustrationer eller innehållet inte passar i ett visst land eller kultur, talar vi om det för kunden också. Översatt text håller alltid högsta kvalitet. Alla kvalitetssäkringsmoment som vi använder i vår standard översättningsprocess används också vid översättning av text med Stream Translation API™.
Text på ett språk som är identisk med eller liknar textstycken du redan har översatt återanvänds automatiskt tack vare översättningsminnen. Detta reducerar översättningskostnaden, kortar ner leveranstiden och bidrar även till större enhetlighet i översatt material. Det går självklart att använda text från andra typer av dokument som redan har översatts, t.ex. manualer, broschyrer osv.
Genom att kombinera Stream Translation API™ med tjänsten Upprättande av ordlistor kan du säkerställa att vanligt förekommande uttryck och terminologi förblir enhetliga.
Vår logiskt uppbyggda plattform ger även dina kunder kontroll över översättningskostnader, leveranstider m.m. direkt i deras CMS-gränssnitt.Vem är detta API bra för?

Som utvecklare kan du använda API:t för att få en konkurrensfördel inom ditt område och erbjuda fler lösningar, inklusive kvalitetsöversättning av infödda facköversättare (och inte bara maskinöversättning med låg eller rent av ingen kvalitet alls). Spara tid åt dina kunder genom att eliminera komplicerade moment med export/import av text och manuell hantering av översättningsfiler – detta API ger dig istället ger ögonblickliga offerter med tydliga uppgifter om översättningsvolym, pris och leveranstid. Dina kunder kan då med ett musklick beställa översättning av hög kvalitet utförd av vana facköversättare. Din provision på intäkterna från den översatta texten blir en konstant inkomstkälla.

Här är några förslag på var du kan implementera API:t? Exempel:

 • dokumenthanteringssystem (vanligtvis hos internationella eller växande företag)
 • flerspråkiga webbplatser hos kunder med höga krav på textinnehållets kvalitet
 • CMS (Content Management System) hos dina kunder

Varför idioma?

 • 35 års erfarenhet inom översättning
 • Mer än 70 språk och över 5 000 språkkombinationer
 • 2 000+ facköversättare och språkgranskare över hela världen
Vi har under 35 år kontinuerligt investerat i ny teknologi och utvecklingsarbete, vilket har resulterat i ett högeffektivt produktionssystem för översättning mellan många olika språk. Kvalitet är A och O i våra leveranser och vi arbetar enligt en obligatorisk 3-stegs kvalitetssäkringsprocess och uteslutande med facköversättare. I tillägg fokuserar vi på att reducera översättningskostnaderna och korta ner leveranstiderna för våra kunder samt att överbrygga kulturella barriärer och hjälpa våra kunder att främja sina verksamheter genom effektiv lokalisering.

Så här fungerar det


Välj den typ av samarbete som passar dig bäst:
Passivt samarbete
 • Vi kommunicerar med kunden, fakturerar och sköter dina kundkonton
 • Du får ett passivt Partner-konto med insyn i alla transaktioner
 • Din provision är 5 % på vartenda översatt ord via Stream Translation API™.


Jag vill veta mer
Aktivt samarbete
 • Du får ett aktivt Partner-konto med grossisttariffer
 • Du sköter all kommunikation och fakturering med dina kunder
 • Du bestämmer själv dina pålägg och andra insatser för att utveckla din verksamhet.


Jag vill veta mer

Börja här

Gör så här för att komma igång.

 • 1Skapa ett sandlådekonto
 • 2 Ladda ner våra programmeringsverktyg och justera API-kommandona enligt dina behov
 • 3 Uppgradera ditt konto till full status och bli en idioma-partner
 • 4 Uppgradera dina kunders CMS med Stream Translation API
 • 5 Dina kunder kan nu beställa översättning av innehållet på sina webbplatser, inklusive uppdateringar av existerande texter
 • 6 Du börjar tjäna provision – idioma sköter resten.


Du kan med ditt Partner-konto följa dina kunders beställningar och andra aktiviteter samt se din provision.

Skapa ett sandlådekonto

När du skapar ett sandlådekonto får du:

 • API-tillgång med en API Key och API Secret.
 • Ett idioma-testkonto från vilket du kan utveckla kommandon från ditt system till ditt idioma-konto för att be systemet om priser, leveranstider m.m.
 • Tillgång till vår blindöversättningsserver som tar emot text från ditt system och returnerar blindöversättningar (samma text fast med de två första bokstäverna i varje ord utbytta) så att du själv kan testa översättningsprocessen..

Ladda ner programmeringsverktyg

Du får de nödvändiga programmeringsverktygen, inklusive:

 • Demo-nerladdning
 • Detaljerade beskrivningar av alla API-kommandon och förväntade svar
 • En ”localization lifecycle” som visar i vilken ordning de olika kommandon måste ges
Justera Stream Translation API™ som det passar dig.
När du väl har satt upp din egen ”livscykel” och du vet att allting fungerar som det ska, är du klar för det sista steget.

Gratis CMS-plug-ins

Det finns gratis plug-ins för WordPress och Drupal. Du är välkommen att installera, testa, använda och modifiera dessa plug-ins. Båda plug-ins kan ställas in för att endast jobba mot vår testserver (sandlåda) och kan senare ändras till aktivt produktionsläge.

Som webbprogrammerare kan du även själv utveckla egna lösningar, antingen genom att modifiera de plug-ins vi har tagit fram eller genom att skapa en egen variant som ska kommunicera med idiomas Stream Translation API™.

Gratis idioma plug-in för WordPress

Ladda ner

WordPress admin- och användarmanual

Ladda ner (1.8MB)

Gratis idioma plug-in för Drupal

Ladda ner (0.2MB)

Drupal admin- och användarmanual

Ladda ner (1.0MB)

Programmeringsverktyg

Denna app är en interaktiv guide som steg för steg förklarar hela livscykeln i ett typiskt översättningsuppdrag för texter på en webbplats. Appen ger förslag på ”nästa steg” genom hela processen, och eftersom den kommunicerar med Stream API-servern, visar den direkt det förväntade svaret på varje anrop från programmeraren.

Stream API testapp

Ladda ner (8.1MB)

Stream API testapp – programmeringsguide

Ladda ner (0.2MB)

Praktiska bibliotek

sNotes Javascript-bibliotek – för korrekturläsningsmomentet

idiomas gratis plug-ins har inbyggt stöd för korrekturläsning av webbsidor som ännu inte publicerats. Via särskilda sNotes, kan korrekturläsaren lägga in kommentarer på sidorna. Se GitHub för ytterligare information och kodexempel.

PHP library OAuth-autenticering

Se GitHub för ytterligare information och exempel.

PHP-bibliotek för kommunikation med idioma world-systemet

Se GitHub för ytterligare information och exempel.

Uppgradera till full status

 • Uppgradera ditt sandlådekonto till Live-status
 • Du får Live-access
 • Du får också ett extra set Live API keys för varje unik
  kund som du har byggt stöd för i ditt system.


Uppgradera till full status

GO LIVE!


Din app eller sajt är nu klar för publicering av innehållet på många olika språk.

Via API-lösningen kan dina kunder nu beställa översättning på mer än 70 språk när de skapar nya texter på sina sajter – och du kan följa deras aktiviteter via ditt konto på idioma world.